TEREN INWESTYCYJNY T-1

Informacje o inwestycji

Typ oferty: Teren obiektów produkcyjnych
Rodzaj transakcji: Sprzedaż
Przeznaczenie w MPZP: Przemysłowe
Powierzchnia: 1,6094 ha
Adres: Trzcianka, ul. Gorzowska
Cena: Przetarg
Wolna od obciążeń

INFORMACJE O TERENIE

Lokalizacja:Trzcianka, ul. Gorzowska
Powierzchnia:1,6094 ha
Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP):Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, tereny usług
Przeznaczenie w MPZP:Brak planu, każda zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmian sposobu użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia w drodze decyzji, warunków zabudowy
Droga dojazdowa do terenu: Droga powiatowa, szerokość ok. 6 m
Uzbrojenie  terenu: Teren  w  pełni  uzbrojony  w  elementy  infrastruktury  technicznej, położone przy przedmiotowych działkach
Właściciel:Gmina Trzcianka
Obecne użytkowanie:Nieużytki
Nr działek:95/1, 95/2, 95/3
 • Położenie

  Nazwa lokalizacji

  TEREN INWESTYCYJNY T-1

  Miasto / Gmina

  Trzcianka

  Powiat

  czarnkowsko-trzcianecki

  Województwo

  wielkopolskie

 • Powierzchnia nieruchomości

  Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

  1,6094

 • Informacje dotyczące nieruchomości

  Własciciel / właściciele

  Gmina Trzcianka

 • Połączenia transportowe

  Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

  Droga powiatowa, szerokość ok. 6 m

  Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

  90

  Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

  90

 • Osoby do kontaktu

  Osoba do kontaktu

  Agnieszka, Czukiewska, +48 67 352 73 27, aczukiewska@trzcianka.pl