TEREN INWESTYCYJNY T-2

Informacje o inwestycji

Typ oferty: Teren obiektów produkcyjnych
Rodzaj transakcji: Sprzedaż
Przeznaczenie w MPZP: Przemysłowe
Powierzchnia: 1,5665 ha
Adres: Trzcianka, ul. Wspólna
Cena: Przetarg
Wolna od obciążeń

INFORMACJE O TERENIE

Lokalizacja:Trzcianka, ul. Wspólna
Powierzchnia:1,5665 ha
Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP):Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, tereny usług
Przeznaczenie w MPZP:Brak planu, każda zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmian sposobu użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia w drodze decyzji, warunków zabudowy
Droga dojazdowa do terenu: Droga gminna/droga gruntowa, szerokość ok. 4 m
Uzbrojenie  terenu: Teren  możliwy  do  uzbrojenia  w  elementy  infrastruktury technicznej  w  zakresie  odrębnych  rozwiązań  technicznych,  wydanych  przez poszczególnych właścicieli mediów
Właściciel:Gmina Trzcianka
Obecne użytkowanie:Grunty rolne
Nr działek:2184, 2185
 • Położenie

  Nazwa lokalizacji

  TEREN INWESTYCYJNY T-2

  Miasto / Gmina

  Trzcianka

  Powiat

  czarnkowsko-trzcianecki

  Województwo

  wielkopolskie

 • Powierzchnia nieruchomości

  Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

  1,5665

 • Informacje dotyczące nieruchomości

  Własciciel / właściciele

  Gmina Trzcianka

 • Połączenia transportowe

  Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

  Droga gminna/droga gruntowa, szerokość ok. 4 m

  Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

  90

  Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

  90

 • Osoby do kontaktu

  Osoba do kontaktu

  Agnieszka, Czukiewska, +48 67 352 73 27, aczukiewska@trzcianka.pl